Prijava / Registracija

Cenovnik

Mesec

2400 din.
Uz mesečni paket vaš oglas će biti vidljiv 30 dana!

Usluga uključuje:

  • - detaljnu prezentaciju objekta na sajtu odmorika.rs
  • - izradu profesionalnih fotografija i video snimka DSLR fotoaparatom i dronom za potrebe prezentacije
  • - veliku vidljivost na internetu korišćenjem najsavremenijih metoda digitalnog marketinga
  • - upravljanje poslatim zahtevima (prihvatanje/odbijanje rezervacija)
  • - automatsko usklađivanje kalendara sa drugim platformama (Airbnb, Booking...)
  • - mogućnost direktne komunikacije na platformi (ukoliko ne želite da vaši kontakt podaci budu javno vidljivi)
Kontakt

Dogovor

Uz ovaj paket vaš oglas će biti vidljiv po dogovoru.

Usluga uključuje:

  • - detaljnu prezentaciju objekta na sajtu odmorika.rs
  • - izradu profesionalnih fotografija i video snimka DSLR fotoaparatom i dronom za potrebe prezentacije
  • - mogućnost kupovine celokupnog materijala za potrebe daljeg reklamiranja na društvenim mrežama i drugim platformama, u formatu koji vam odgovara: Instagram (story, reels, feed, ig-tv...), YouTube, Facebook...
  • - uz paket "Dogovor", uključene su sve usluge paketa "Godina" i podložne su izmenama i dogovoru.
Kontakt